Menu Sluiten

Aanmelden

Aanmelden voor een van de zangweken kan middels een mail naar info@chamaretchantant.nl 

Voor bepaalde zangweken is een stemtest vereist.

Betalingsvoorwaarden: Bij aanmelding wordt een aanbetaling van € 50 gevraagd, die bij afzegging niet teruggestort wordt.
Ongeveer 5 maanden voor de zangweek wordt de deelnemers gevraagd het cursusgeld te betalen minus de aanbetaling.En 1 maand voor de zangweek dient ook het geld voor verblijf en eten te zijn betaald.
Bij afzegging tot 2 maanden voor de cursus wordt het cursusgeld minus het inschrijfgeld teruggestort. Bij annulering daarna wordt de helft van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij afzegging korter dan 2 weken voor aanvang van de cursusweek is het totale bedrag verschuldigd.

Het is verstandig om voor onze zangweken een annuleringsverzekering af te sluiten. Ik zorg uiteraard voor een factuur van het verschuldigde bedrag bij annulering.

De bedragen voor de inschrijving, de cursus en het verblijf en het eten kunnen overgemaakt worden op 
NL56 ABNA 0619462698 tnv Parnassides, Amsterdam